Siyasal Bilgiler Fakültesi

Siyasal-Bilgiler

 

Bölüm mezunları yurt içinde ve yurt dışında kamuda ve özel sektörde çok geniş kariyer olanakları bulmakta, Birleşmiş Milletler ve Avrupa Birliği’nin çeşitli kuruluşlarında, Dışişleri Bakanlığı’nda, üniversitelerde, medyada ve özel şirketlerde çalışabilmektedir.

Bölümün eğitim vizyonu öğrencilere entelektüel derinlik kazandırmanın dışında, soru sormayı ve eleştirel düşünmeyi, alternatif bakış açılarına açık olmayı ve ekip halinde çalışmayı öğretmektir. Bu amaca yönelik olarak bölüm disiplinlerararası bilgi birikimini desteklemektedir.

Makedonya Üniversitesi Siyasal Bilimler Fakültesi

Politikacılık – (Makedonca)

Eğitim Dili: Makedonca