DENKLİK

MAKEDONYA ÜNİVERSİTESİ DENKLİK

Makedonya Üniversitesi'nin Tanınırlığı'nı sorgulamak için dilekçe ile YÖK’e doğrudan müraacaat edebilirsiniz.